Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз знам една страна
697. Аз знам една страна
1. Намерих аз другар, приятел нежен, цар
За мен за теб Той пострада, кръвта Си Той проля;
Побързай ти ела, при Него ощ сега
При Него вечно на небе, там вечно лято е.

2. Аз знам една страна, тъй чудна е тя
Без граници и без войска във вечна светлина;
Исус царува там, тук пътя Той е сам
Ако Го следвам тук сега ще стигна вечността.

3. Намерих аз другар, небесен славен цар
Сам Той излъчва светлина, от обич Сам умря;
При Него ти сега, какъвто си ела
При Него вечно на небе, там вечно лято е.