Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ний ще литнем зад звездите
694. Ний ще литнем зад звездите
1. Кулата на Вавилон, днес искат много да строят
Към луната и планетите далеч да полетят,
Тук се пръскат милиони и човеците не спят
За да могат да намерят към звездите верен път.
    Ний ще литнем зад звездите, зад планетите, зад Марс
    Зад небесните пространства и ще пеем във захлас
    Ний ще литнем към Исуса Той небе ни обеща
    Ний ще литнем към небесните места.

2. Няма нужда от ракети, спътници ненужни са
Щом изкупените литнат в миг подети от Духа
Астронавти, космонавти що летяха в въздуха
Ще ни гледат със удива като литнем в небеса.
    Ний ще литнем зад . . .

3. Скоро сам Исус ще дойде, ще ни викне с тръбен глас
Кулата за миг ще падне в този неочакван час,
И ще гледат със удива учените на света
Как невястата Христова в миг полита в въздуха.
    Ний ще литнем зад . . .

4. Нека всеки туй да знае, че за всички е това
Искаш ли и ти да бъдеш без ракета в въздуха
Сам Исус те призовава и платил е таксата
За да можеш да живееш във небесните места.
    Ний ще литнем зад . . .

5. Имаш ли паспорт за горе, за небесните места
Или искаш да останеш, сам на мрачната земя,
Ти предай се на Исуса имаш гратис милостта
За да бъдеш с нас, когато полетим във въздуха.
    Ний ще литнем зад . . .