Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Когато приближавам при Голгота
690. Когато приближавам при Голгота
1. Когато приближавам при Голгота
И виждам Спаса как страда
Сърцето ми изпълва с желание
"Исусе, искам Тебе да следя".
    "Кажи, поне една душа за Тебе
    Спасителю, дали аз призовах?
    За Тебе много мога да направя
    Защото Ти за мен умря".

2. Загубих много хубави минути
Като се лутах в този свят
На Тебе дадох мънички трошици
А Ти кръвта Си Сам за мен проля.
    "Кажи, поне една . . .

3. Не искам скъпо време да пилея
На Спаса с радост чух гласа
За Него искам вече да живея
И истината Божия да тръбя.
    "Кажи, поне една . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:26
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:26
Ноти