Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Зора небесна
689. Зора небесна
1. Зора небесна скоро ще смени
Тез тъмни облаци от вси страни
От тъмната земя, към светли небеса
На вечен пир ще полетиме у дома.
Тъга и грижи вси ще спрат завинаги
Когато видим горе Царя си.
Когато Той с любов ни призове
С корона, златни дрехи да ни облече
И с радостни сърца ще пеем песента
Как мрак и ад, смени Той с вечна светлина.

2. О, колко славно ще е на небе
Да видиме Исуса във лице
По златни улици, да ходим винаги
И с песен нова да възпеем Спаса си.
И в чудна светлина дошли от тъмнина
От всички краища на таз земя,
Ще пеем песента как Той страда
И как изкупи ни от вечна тъмнина
Пред златния Му трон с един небесен тон
Безкрайно, вечно ще се чува таз хвала.

3. И всички що омити са в кръвта
Освободени вечно от греха
Там горе на небе ще видим във лице
Любимия Исус кръвта Си що проле.
Царе и просяци ще пеят с веселба
Омити във кръвта на Господа.
Поне за миг да чуем песента
Която вечно ний ще пеем в небеса
Но с вяра ний сега долавяме гласа
На вечността що чака ни със Господа.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:02
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:02
Ноти