Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Виж времето бързо отлита
688. Виж времето бързо отлита
1. Виж времето бързо отлита
Изпълват се всички слова,
Що Словото Божие разкрива
И кани все още : "Ела"
    Ще приемеш ли поканата сега
    На Спасителя любим от Голгота,
    И невяста да му бъдеш в небеса
    Или вън да си във вечна тъмнина.

2. Знай милостта скоро ще свърши
Ще дойде веч съдния ден,
Предай се в ръцете на Спаса
И с Него ще бъдеш блажен.
    Ще приемеш ли . . .

3. Ах колко е чудно в ръцете
На Спаса любим от небе,
Изпълва с мир, радост сърцето
Когато му се предаде.
    Ще приемеш ли . . .