Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Кажи ми за Христа
684. Кажи ми за Христа
1. Кажи ми за Христа (3)
Спасител мой.
На кръст за мен умря
Но победи смъртта
Кажи ми за Христа
Спасител мой.
    Той е мой Пастир
    Прибежище в буря
    Защита от беда.
    При Него ти сега
    Какъвто си ела
    Да принесем хвала на Господа.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:14
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:14
Ноти