Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз се реших
681. Аз се реших
1. Аз се реших да следвам Господа (3)
Нивга назад, нивга назад.

2. Мнозина тръгват но пак се връщат (3)
Но аз ще следвам Господа.

3. Света лежи зад мен, кръста стои пред мен (3)
Нивга назад, нивга назад.

4. Исус ще дойде и ще ме вземе (3)
Със Него вечно на небе.