Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Моите погрешки
68. Моите погрешки
С. П. 418
1. Моите погрешки са тъй много,
Грешни мисли ощ повече са;
Но със плач и ридане ще хлопам
На отворените врата.
    Аз много съм слаб и грешен,
    Дохожда ми все на ума;
    Но Спас мой ме кани; ще вляза и аз
    В отворените врата.

2. Аз съм най-слаб от всички светии,
По живота си и по сърце;
Но дохождам, защото ме кани
И не ще да ми отрече.
    Аз много съм слаб и пр.

3. Греховете ми Той ще омие,
Ощ и всякаква нечистота;
Слабите мои нозе ще влязат
През отворените врата.
    Аз много съм слаб и пр.

4. Греховете мои са тъй много,
Да, но грешните кани Спас мой:
Дързновено пристъпвам при Него,
И не ще ме изпъди Той,
    Аз много съм слаб и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:15
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:15
Ноти