Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Сърце ми дай
673. Сърце ми дай
1. Сърце ми дай, о, Боже мой
Изкупено от грях,
За туй сърце от кръста Твой
Прощение аз приех.
    Ти поръси сърцето ми
    С безценната си кръв,
    Христе на туй сърце пиши :
    Името Си ЛЮБОВ!

2. Сърце смирено, искрено
За Теб престол готов,
Сърце с любов изпълнено
Ей, с Твоята любов.
    Ти поръси . . .

3. На мене мили Господи
Характера Си дай,
И с благодат ме приготви
Да бъда с Тебе в рай.
    Ти поръси . . .