Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, някога когато бях
672. О, някога когато бях
1. О, някога когато бях
Отчаян, уморен;
Тогаз отидох при Христа
При Христа и Той ме утеши.

2. Чудно блаженство чувствам аз
В Исуса всякъде;
Той мене води към небе
Към небе, във слава Божия.

3. Душо блуждаеща в света
О, чуй и днес реши;
Да следваш от сега Христа
От сега Христа, душа си да спасиш.

4. И днес когато си решил
Да следваш Господа;
Към Него ти вдигни очи
Вдигни очи, сърдечно вдигни.

5. Той слуша нашите молби
И дава благодат;
И сила на отпаднали
На отпаднали, когато се свестят.

6. И във Господните ръце
Предавам се сега;
От светски грижи и беди
И беди ме пази всякога.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/04:14
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/04:14
Ноти