Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Мен вземи Ти в Твойто лоно
670. Мен вземи Ти в Твойто лоно
1. Мен вземи Ти в Твойто лоно
О, Христе в Свойта ръка,
Да живея там спокойно
И намеря в Теб покой.
    Тук под игото аз страдам
    Към почивка веч вървя,
    На колене аз заставам
    И се моля на Христа.
        Мен вземи Ти в Твойто лоно
        О, Христе в Свойта ръка,
        Да живея там спокойно
        И намеря в Теб покой.

2. Мен вземи Ти в Твойто лоно
О, Христе махни страхът,
За да мога аз смирено
Да се кая за грехът.
    Не зачитай мойта немощ
    Облекчи душата ми,
    Да почувствам Твойта помощ
    И се приближа при Теб.
        Мен вземи . . .

3. Мен вземи Ти в Твойто лоно
О, Христе, чуй моя глас,
Да живея тук е трудно
И се боря с злото аз.
    Аз уверен съм, че слушаш
    Моя глас, о, Господи
    И мен Ти при Теб приемаш
    Във Твойте святи гърди.
        Мен вземи . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:38
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:38
Ноти