Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Вси обещания
667. Вси обещания
1. Вси обещания докрай пребъдват,
Кръвта Христова тях потвърждава.
Макар да гасне надежда земна
Вси обещания стоят.
    Бог обещал е и ще изпълни
    Нек всичко гасне около нас.
    Макар звездите да потъмнеят
    Но обещанията стоят.

2. Вълните смъртни навред бушуват
Кръвта Христова тях побеждава.
Затуй с надежда и радост пея
Вси обещания стоят.
    Бог обещал е . . .

3. Кога възкръснат чадата Божи
И ангели нас срещнат горе,
Венец победен, там ще получим
Вси обещания стоят.
    Бог обещал е . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:10
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:10
Ноти