Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Вси обещан`я
667. Вси обещан`я
1. Вси обещания докрай пребъдват,
Кръвта Христова тях потвърждава.
Макар да гасне надежда земна
Вси обещания стоят.
    Бог обещал е и ще изпълни
    Нек всичко гасне около нас.
    Макар звездите да потъмнеят
    Но обещанията стоят.

2. Вълните смъртни навред бушуват
Кръвта Христова тях побеждава.
Затуй с надежда и радост пея
Вси обещания стоят.
    Бог обещал е . . .

3. Кога възкръснат чадата Божи
И ангели нас срещнат горе,
Венец победен, там ще получим
Вси обещания стоят.
    Бог обещал е . . .