Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ний сме ратници Христови
666. Ний сме ратници Христови
1. Ний сме ратници Христови
Подкрепени с Божа мощ (с Божа мощ)
За борба с греха готови
В таз световна, тъмна нощ, (тъмна нощ)
Нас не плаши вид демонов,
Прелъстител на плътта (на плътта)
С меча остър Гедеонов,
Ще ратуваме в света.
    Стройно в стегнати редици
    Към победа ще вървим ;
    Ний Христовите войници
    Волята Му ще творим. (2)

2. Християни не отстъпват
В изпитания назад (не назад)
Маловерци ще пожънат
Свойта вечна участ ад (участ ад)
Пътят ни е стръмен тесен
Зинат пропасти отвред, (да отвред)
Но в простора громка песен
Нас зове в борба напред.
    Стройно в стегнати . . .

3. Ний сме ратници Христови
Подкрепени с Божа мощ, (с Божа мощ)
За борба с греха готови
В таз световна тъмна нощ, (тъмна нощ)
Ний похвала безупречна
Ще ожидаме в конец (във конец)
И в небе почивка вечна
Бяла дреха, злат венец.
    Стройно в стегнати . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:46
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:46
Ноти