Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исус скъп Спасител
664. Исус скъп Спасител
1. Исус скъп Спасител
Ти си мой и аз съм Твой
Аз желая да живея
Чисто, свято всеки ден.
    Помогни ми да те любя
    Повече от всичките,
    Помогни ми да Те следвам
    Предано по пътя Твой.

2. Исус скъп Спасител
Изпълни ме със Духа,
За да мога да работя
За спасение на души.
    Помогни ми да привеждам
    Скъпоценните души,
    Помогни ми да се трудя
    Чисто, свято от сърце.