Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Мир пълен мир
662. Мир пълен мир
1. Мир, пълен мир Бог дава ми в Христа
Мир, чуден мир в тоз свят на суета!
Мир, сладък мир, наслада ми е той.
Как сладко си почивам аз в покой!
    Мир пълен мир
    Нек злото да кипи,
    Душата ми търпи
    Аз плувам в мир, небесен пир.

2. Далеч от светски шум от бесен вой
Бог грижи се за мен като за свой.
Смъртта не може да ме увреди
Защото Сам Христос я победи!
    Мир пълен мир . . .

3. Когато дойде земният ми край
Вратата на небесния ми рай
Ще се отвори, сигурно аз знам
И ангели ще ме посрещнат там.
    Мир пълен мир . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:25
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:25
Ноти