Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало При нозете на Исуса
66. При нозете на Исуса
С. П. 306, Д. П. 129
1. При нозете на Исуса
Прошка има и покой.
Грешници, идете с радост;
С милост ще ви срещне Той.

2. При нозете на Исуса
До като живея аз,
Грях не може ме погуби,
В който и да било час.

3. При нозете на Исуса
С упование аз стоя;
Там се уча и приготвям
За служител в вечността.

4. При нозете на Исуса
Чакам радостно сега
Заповед, да вляза горе
През небесните врата
Йоан 6:68
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:36
Ноти
Композитор
Джон Дайкс