Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Тежко ли е на душата ти
657. Тежко ли е на душата ти
1. Тежко ли е на душата ти
Скърби, болести, щети
Пък и мъки не изпитваш ли
В изкушения страдаш ли?
    Обърни се към Христа сега
    Мир ще имаш всякога.

2. Грижи, слабости, недъзи вси
Кой от тях ще те спаси?
Отчаянието, завистта
Тикат те към пропастта.
    Обърни се към Христа сега. . .

3. Твойта грешна, нечестива плът
Тегли по надолний път,
Бог пък вдига с орлови крила
И избавя от тегла.
    Обърни се към Христа сега. . .