Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Всред бисери по злато
656. Всред бисери по злато
1. Ще дойде ден когато
Ще бъда аз блажен;
Всред бисери по злато
Ще ходя променен. (3)

2. Не ще смущават вече
Душата ми злини;
О, те ще са далече
Христос ги отстрани. (3)

3. Там ще пребъдвам вечно
Всред прелести безброй;
Доволен безконечно
Потънал в мир, покой. (3)
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:23
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:23
Ноти