Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Кой направил е цветята
653. Кой направил е цветята
1. Кой направил е цветята
Кой с росица ги пои,
Кой им даде миризмата
Кой ги с краски украси? (2)

2. Кой на птичките крилата
Дал е леко да летят,
Кой научи ги гнездата
В шумата да си строят? (2)

3. Мравчицата кой научи
Да си скътува житце,
И пчелата мед да смучи
От красивото цветче? (2)

4. Всичко Ти направи Боже
Всичко Ти си наредил,
Птичката да хвърка може
Че крилца си й дарил. (2)

5. Ти направи небесата
Деня ясен и нощта,
Тебе славят на земята
И най-малките неща. (2)
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:11
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:11
Ноти