Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Кой Бог е велик
652. Кой Бог е велик
1. Кой Бог е велик както нашия Бог?
Само този Бог е велик, Който прави чудеса. (2)

2. Кой Бог е смирен както нашия Бог?
Само този Бог е смирен че прие човешка плът. 2

3. Кой Бог е за мир както нашия Бог?
Само този Бог ни каза: "Мир по цялата земя" (2)

4. Кой Бог е любов както нашия Бог?
Само този Бог ни каза: "Всички вие братя сте". (2)
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:50
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:50
Ноти