Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Странник беден тук съм
639. Странник беден тук съм
1. Странник беден тук съм, но в небе ожидам
Славната ни среща, с моя мил Баща.
Аз съм веч Исусов и наследник Негов
Той ми е приготвил дом на небеса.
    Дом за вечността имам в небеса
    Аз имам дом на небеса (2)
    Дом за вечността.

2. Щом умора чувствам, на Христа поглеждам
Знам че е Спасител грижи се за мен.
И по пътя земен, имам Вожд небесен
За ръка ме води смело нощ и ден.
    Дом за вечността . . .

3. Чуй за тоз Спасител, Този мил водител
Чака да повярваш и да се спасиш.
Веч настана време, знай Исус ще вземе
Верните при Себе горе на небе.
    Дом за вечността . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:44
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:44
Ноти