Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Едно прекрасно име
637. Едно прекрасно име
1. Едно прекрасно име на земята
Изпълва моето сърце с любов,
И няма в мене никакви съмнения
За Него аз на всичко съм готов.
    Исус е тъй прекрасно чудно име
    От всяка реч, по-сладко то звучи,
    Във Него има пълно изцеление
    То дава мир, покой и добрини.

2. Едно прекрасно име на земята
Звучи с любов над всички имена,
Във Него са словата "Да" и "Амин"
Победа дава във живота и смъртта.
    Исус е тъй . . .

3. За мен утеха е във изпитания
Щом тъмнина наоколо цари,
И щом просветне туй прекрасно име
Надежда блясва в моите очи.
    Исус е тъй . . .

4. Едно прекрасно име на земята
С любов и мощ света ще завладей,
И щом туй име влезне във сърцата
Завинаги светът ще славно грей!
    Исус е тъй . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:36
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:36
Ноти