Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Само ти ме води
629. Само ти ме води
1. Само Ти си мой Спасител
Вожд и Победител мой
Тебе с радост се предавам
Ти води ме в пътя Твой.
    Само Ти, ме води
    И по пътя ми свети.

2. Ти душата ми познаваш
Дай ми радост и покой
С Тебе смело аз заставам
И ожидам пътя Твой.
    Само Ти . . .

3. С Тебе искам да живея
С Тебе искам да умра
С любовта Си Ти плени ме
И дари ми вечността.
    Само Ти . . .

4. Само Тебе аз ожидам
Път отворен и голям
Любовта Ти ме привлече
И ме води в Ханаан.
    Само Ти . . .