Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Църкво, слушай гласът Божий
628. Църкво, слушай гласът Божий
1. Църкво, слушай гласът Божий
Ти очакваш ли Христа,
Скоро Той ще дойде в слава
Иде, иде веч деня :
С бяла дреха чакаш ли
Да срещнеш твоя Спас блажен?
Иде, иде веч деня Му наближи.
    Господ иде Алилуя (3)
    Църкво Божия чакай Спаса всеки ден.

2. Ти напуснал ли си грях
И всички земни суети,
Дръж се здраво за Исуса
Силен е да те крепи :
Работи за Бога смело
Хвърляй семето навред
Скоро Той ще те възнагради в небе.
    Господ иде . . .

3. О, сърцето ми копнее
Да отиде у дома,
Там където няма скърби
Няма никаква сълза :
Там където при Исуса
Ще живея с песента,
Ще Му пея, ще Го хваля в вечността.
    Господ иде . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:10
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:10
Ноти