Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Живеех аз във мрак
626. Живеех аз във мрак
1. Живеех аз във мрак
Кога бях без Исуса;
Самичък бях тогаз
Отчаян, слаб и грешен.

2. Но чух, че моя Спас
Пострада на Голгота;
За мене грешника
Живот вечен да ми дари.

3. Сега не съм аз сам
Живее Той във мене;
И пази ме от грях
Кога врагът нашепва.

4. О, Боже, чуй сега
Молбата ми към Тебе;
Да ходя всякога
В пътеката Ти свята.