Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ако всичко имах без Исуса
621. Ако всичко имах без Исуса
1. Ако всичко имах без Исуса
Що спечелил бих в живота свой.
Ах, дали чрез земни придобивки
Бих дарил сърце си с тих покой.
Ако всичко имах без Исуса
Стойност има ли това за мен,
Мога ли сравни таз радост земна
С час един от Божий мир блажен.

2. Залив липсва ли за моя кораб
Нещо струват ли пари, любов.
Ако нийде нито лъч надежда
Що е слава в сетний миг суров ?
Ако всичко имах без Исуса
Кой от кръста би прострял ръце,
Можех ли по целий свят намери
Помощ, мир за моето сърце.

3. Как суетно всичко във света е
Без Исуса грях и нищета.
Без Исуса в безконечна вечност
В мрак, страдание, скръб и пустота.
Ако бих живял сега без Него
Що сторил бих в смъртния си час,
Без Христа в дола на мрачна сянка
Без Христа, о бих погинал аз.

4. О, да имах всичко във Исуса
Ето лек за моята душа.
Всеки грях с любов ми Той прощава
И понася всяка тегота.
Ако имам тук Исуса само
И счета за измет този свят,
О, със Него всичко, всичко имам
Най-щастлив се чувствам и богат.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:14
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:14
Ноти