Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Как е сладко ходейки с Христа
620. Как е сладко ходейки с Христа
1. Как е сладко, ходейки с Христа (2)
През долини и поля
Той ме води за ръка
О, как славно е да сме с Христа.

2. Как е сладко, ходейки с Христа (2)
Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.

3. Как е сладко, ходейки с Христа (2)
Сатана е разярен
Но от Бога поразен
О, как славно е да сме с Христа.

4. Всеки ден аз ходя със Христа (2)
Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:06
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:06
Ноти