Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Отчаян от живота
614. Отчаян от живота
1. Отчаян от живота
При Тебе, Боже мой;
Намирам утешение
Покой за духа свой.

2. От трудности в живота
Веч нямам ден покой ;
Но с Твойта милост, Господи,
Щастлив съм че съм Твой.

3. Днес малко утре много
Ограбва сатана;
А искаме да влезем във
Небесната страна.

4. Духовна смелост дай ни
Спасителю Христе ;
Да ходим верно в Твоя път
След Твоите нозе.