Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало При спасителя Исуса
613. При спасителя Исуса
1. При Спасителя Исуса
Бързай грешниче, ела
Че веч скоро отминава
Времето на милостта.
Не отлагай нито час
Бързай времето лети,
Чуй как търси твоя Спас
Тебе грешник да спаси.
    Бързай ти при Христа
    Не се бави сега ела,
    Скоро веч ще отлети
    Времето на милостта.

2. Скъсай тежките вериги
Що те свързват със света,
Греховете : остави ги
И побързай при Христа.
Виж в нечестие лежи
И в поквара е света,
Не усеща как лети
Времето на милостта.
    Бързай ти . . .

3. Скоро жетвата настава
Бързай, бързай при Христа,
Иде Той във тройна слава
За спасен`е и съдба.
При Спасителя Христа
Бързай грешниче, ела,
Скоро веч ще отлети
Времето на милостта.
    Бързай ти . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:39
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:39
Ноти