Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За мен има кръст
609. За мен има кръст
1. За мен кръст във живота
От Христа определен,
Той леко се носи когато
Близо е Исус до мен.
    За мен има кръст определен
    Знам носи го всяк един спасен,
        Но в небесния покой
        Кръстът ми ще снеме Той
        За да съм во век блажен.

2. Знам пътят е стръмен и труден
Но Исус върви пред мен,
Със Него не съм аз самотен
Той ме води нощ и ден.
    Тоз кръст е за мен определен
    Знам носи го всяк един спасен
        Но вечна радост ще е
        Наградата за този кръст
        Блаженство през вечността.

3. Страдания и мъки ме чакат
По Исусовия път,
Те радост, доволство са щом съм
На Исусовата гръд.
    Тоз кръст е за мен определен . . .

4. Исус трънений венец носи
Зарад целий грешен свят,
О, искам кат Него да бъда
Всеки ден и всеки час.
    Тоз кръст е за мен определен . . .

5. Аз нося кръст може би тежък
Но с обилна благодат,
Свирепи талази ме люшкат
Но над мен, бди лик велик.
    Мой кръст, ти си пълен с благодат
    Вълните не скриват лика свят,
        Как отрадно е да знам,
        Че воювам но не сам
        Слава чакам, а не срам.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:42
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:42
Ноти