Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало На оттатъшния бряг
603. На оттатъшния бряг
1. Ще се видим във страна
На оттатъшния бряг,
Гдето радостно душата
Ще забрави този мрак.
    Да, о да! Да, о да!
    На оттатъшния бряг.
    Гдето радостно душата
    Ще забрави този мрак.

2. Ще се видим там където
Нова песен ще се пей!
Вик на радост от сърцето
По лазури ще се лей.
    Да, о да. . .

3. Ще се срещнем на небето
Окол Господа Христа.
Ще да гледаме в лицето
Господаря на света.
    Да, о да. . .