Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Книгата на живота
602. Книгата на живота
1. В Твойта книга на живота
Книга на спасените,
Изяви ми, о Исусе
Името ми там ли е ?
    Там ли е, там ли е ?
    Името ми там ли е ?
    Изяви ми, о Исусе
    Името ми там ли е ?

2. Теготите на живота
Стават много леки знам,
Лек за мене е хомота
Името ми щом е там.
    Там ли е. . .

3. Аз съм грешен, но със милост
Господи мен промени,
Щом извикаш Твойте святи
Името ми помени.
    Там ли е. . .

4. Нека чуя, Духа Святи
Да ми шепне, че си мой,
Името ми нека свети
Във небесния дом Твой.
    Там ли е. . .

5. И когато мисълта ми
Полети към Твоя храм,
Дай ми сладката надежда
Името ми, че е там.
    Там ли е. . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:43
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:43
Ноти