Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, радвай се чадо мое
600. О, радвай се чадо мое
1. О, радвай се, чадо Мое
Обикнах те, възлюбих те;
Когато ти ме хулеше
Тогава Аз те любих знай.

2. О, радвай се, чадо Мое
Обикнах те, възлюбих те;
Избавих те от ада Аз
Избавих те от Сатана.

3. Избрах те Аз, Свидетел Мой
Пребъдвай в Мен, теб любя Аз;
Без страх Името Ми слави
Пребъдвай в Мен веч иде ден.