Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Още в сутринта на младост
590. Още в сутринта на младост
1. Още в сутринта на младост
Със сърце си пълно с радост,
Ти ела, о ела, при Христа.
Твоят път ще бъде труден,
Но в небе те чака славен
Край от вси страдания тука на света.
Ти ела, с любов зове
Иска мир да ти даде,
Виж Голгота пръска ярка светлина.
Пътя ти тя очертава,
Мир и радост чудно дава
Само Той за тебе от любов страда.

2. От световните кумири
Бягай ти далече с време,
Не допускай да ти шепне тук врага.
Сам водача ти помага,
Пътя стръмен ти показва
О, ела и завърни се у дома.
Щастие там има вечно
Мир и радост безконечно,
И това ти дава Той от щедрота.
Милиони как умират,
Пътя тесен не избират
А в широкия се спускат и вървят.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:47
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:47
Ноти