Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Грешни търси да спаси
59. Грешни търси да спаси
Д. П. 124
1. Грешни търси да спаси
Славний Бог и наш Отец;
Той ще радост донесе
На отчаян страдалец.
    Прогласете в целий свят
    Вест на радост и възторг:
    Най-отчаян грешник, клет,
    Ще приеме наший Бог.

2. О, елате при Христа,
Вий измъчени души!
Той с прощене в пълнота
И с любов ще утеши.
    Прогласете и пр.

3. Бог прошепна тез слова
И над мен с небесен чар;
Той с любов ме призова,
Взе ми тежкия товар.
    Прогласете и пр.

4. Ей, сега съм във покой;
Пред закона чист стоя;
Бог изкупи греха мой
Със Кръвта, що Той проля.
    Прогласете и пр.
Лука 19:10
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:55
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:55
Ноти
Композитор
Даниел Рийд