Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ти не се обръщай никога назад
587. Ти не се обръщай никога назад
1. Ти дошел си на света и си тръгнал да вървиш
Но не се обръщай никога назад.
Много врази и стрели ще те дебнат отстрани
Ти не се обръщай никога назад.
    Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни
    И не се обръщай никога назад и настрани.
    Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни
    И не се обръщай никога назад.

2. От Содом Лот излезна не погледна настрана
И по пътя прав нагоре той тръгна.
Но обърна се назад, там жена му се спря
И на стълб от сол тогава тя стана.
    Алилуя ти викни. . .

3. Пътят ти е очертан води право в Ханаан
Но не се отбивай никога встрани.
През пустинни долини Той пред тебе ще върви
Но не се обръщай никога назад.
    Алилуя ти викни. . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:12
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:12
Ноти