Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Не зная друго име
586. Не зная друго име
1. Не зная друго име, тъй чудно на света
Което дава радост, мир, любов и чистота
От славния небесен трон, дойде от небеса
Исус дойде в обора, живя на таз земя.

2. Той мина през Голгота, всреднощ самин страда
Кръвта Му се обърна на капчици вода
С любов понесе всичко и победи смъртта
Застана най-победно, отдясно на Отца.

3. И тука още малко, всред грижи и борби
Ще ходим догде вземе нас в обятието си
Исус туй чудно име, Исус велик Баща
Исус ще бъде вечно, пред нашите лица.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:22
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:22
Ноти