Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз съм Боже ощ младеж
573. Аз съм Боже ощ младеж
1. Аз съм Боже, ощ младеж
Всред живот на луд кипеж,
Мен избавяй всякога
От вси страсти на плътта.
    Слаб съм, Боже, а врагът
    Дебне вси по тесний път
    Но Ти, Боже ме крепи
    С правдата си ме води.

2. Виж: светът като река
Буйно влачи младежта,
Но Ти, Боже, помогни
Теб да следвам през вси дни.
    Слаб съм. . . .

3. И в сърце ми през Духа
Влей о, Боже, любовта
За да бъда войн Христов
В бой и труд всегда готов.
    Слаб съм. . .

4. Тъй ще стана чист и свят
И раста ще в благодат,
А кога се свършат дни
С Теб да бъда, Господи.
    Слаб съм. . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:05
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:05
Ноти