Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За Исуса нямаше почивка
569. За Исуса нямаше почивка
1. Всички птици имат свои гнезда
И животни има във леса:
И човека има свойта къща
Във селото или във града.

2. За Исуса нямаше почивка
Нямаше ни къщичка една
Той Създателя на световете
Нямаше подслон на таз земя.

3. И в пустинята стоя самотен
Там се срещна и видя с Отца,
Той Създателят на световете
Нямаше подслон на таз земя.

4. И тълпата с радост Го следеше
Всеки час говореше и слова,
И за Него нямаше почивка
Ни къде да подслони глава.

5. О, Той чува всички наши вопли
Щом се спрем на този земен път.
Иска със любов Сам да ни води
И дари от Свойта благодат!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:47
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:47
Ноти