Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз имам един цар
562. Аз имам един цар
1. Аз имам Един Цар тъй славен
Единствено Него аз знам,
Не искам аз друг на земята
И вярвам, че той има план.
    "Радост, почивка Си Ти
    Бързам при Тебе, сега",
    Аз имам Един Цар тъй славен
    Победно със Него вървя.

2. И Своите Царя обича
И води в блаженство всегда,
И който след Царя сам тича
Ще влезе в оная земя.
    "Радост, почивка и пр.

3. През болки и много позори
Ще следваме Царя сега,
С любов нежно Той ни говори
И знаме ни дава в ръка.
    "Радост, почивка и пр.

4. На Царя любим от небето
Живота си да поверя,
И там аз ще видя лицето
На Царя за мен що умря.
    "Радост, почивка и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:47
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:47
Ноти