Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, Исусе мой
561. О, Исусе мой
1. О, Исусе мой ела, чуй въздавам Теб хвала
Теб въздавам почит и хвала,
Мой прекрасен, мил покров,
Тебе срещам със любов
Тебе срещам с радост и любов.
    Греховете ми покри,
    Чудна радост подари:
    Днес ликувам в мир, покой
    Цял вземи ме Спасе мой (о, Спасе мой)

2. Мен от пръст Ти сътвори, светлина ме озари
В чудна светлина ме озари,
Свойта кръв за мен проля, утешаваш в буря зла
Нежно утешаваш в буря зла.
    Греховете ми и пр.

3. С поглед що в любов сияй, водиш към небесний Рай
Мене водиш към небесний Рай,
Моят дълг не помниш Ти, а навеки ми прости
Твойта милост всичко ми прости.
    Греховете ми и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:05
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:05
Ноти