Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало С Христа съм всеки ден
560. С Христа съм всеки ден
1. С Христа съм всеки ден, Той всичко е за мен
Грехът ми е простен, във Него съм блажен.
На кръст за мен умря, бе бит, руган
Кръвта си Той проля, Спасител мой.
    Някой ме пита, много учуден:
    За кой Исус говоря аз.
    Той е Спасител мой, велик Баща
    Той всичко е за мен, при Него ти ела.

2. Ще бъдеш ти блажен, страниш ли от греха
Щом Бог е въжделен, за твоята душа.
След тежък трудов ден, бодър ще си
С глас смел и вдъхновен, ще пееш ти псалми.
    Ти в път греховен, недей застава
    Законът Божий тъй повелява.
    Тогаз като дърво до вир студен
    Ще даваш сладък плод и лист вечнозелен.

3. Ще бъдеш ти спасен, потърсиш ли Христа
Грехът ти опростен, ще бъде за всегда.
На кръста Той умря, за теб помни
При Него ти ела и не се бави.
    Агнецът бе грешен, проля кръвта си
    Жертва принесе Го Бог за нас.
    Тоз Божий дар пречист, пази с любов
    Той ще те вдъхнови във всеки порив нов.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:25
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:25
Ноти