Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ела!
56. Ела!
Х. П. 8
1. Чуй как нежно Дух Святий зове,
Грешници при Исуса влече;
О, брате, Той кани и теб.
    Ела, ела!
    (Алт: Той вика: "Ела!". Той вика: "Ела!")
    Ела сега, ела при Христа!

2. Дали светска похот любиш ти,
О, защо бавиш се? Днес дойди!
Не бягай от любовта Му.
    Ела, ела! и пр.

3. Там на кръста страда и умря,
Той спасене на теб да даде;
Тоз дар ти сега приеми.
    Ела, ела! и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:33
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:33
Ноти