Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За мен умря, за теб умря
554. За мен умря, за теб умря
1. Сам простира ръце си към тебе
И те кани с любов, ти дойди,
Грехове и беди и неволи
Ти при Него сега остави!
    За мен умря, за теб умря
    На Голгота.

2. Той за тебе страда на Голгота
Наранен бе за теб и за мен,
Той що извора бе на живота
Нежно кани с любов към небе.
    За мен умря и пр.

3. Виж телото покрито с рани
И ръцете прострени сега,
От Голгота готов да помогне
Сочи пътя с любов към дома.
    За мен умря и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:57
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:57
Ноти