Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Велики Боже
546. Велики Боже
1. Велики Боже, гледам световете
Създадени от Твоята ръка,
Кога се взирам в Твоите творени"я
Що с мъдрост управляваш всякога.
    Тогаз с възторг, извиквам Боже мой
    Велик си Ти, Велик си Ти.

2. Щом вдигна поглед към простора звезден
С безбройните, светящи светила
И денем видя слънчев лъч небесен
Разливащ вредом чудна светлина.
    Тогаз с възторг и пр.

3. Когато в Словото Твое прочитам
За Твоите велики чудеса
И как народа, Свой си ръководил
Наказвал, но и любил всякога.
    Тогаз с възторг и пр.

4. Кога Спасителя с любов и милост
Съзра всред бедност и всред нищета,
Кога Го видя пак на кръста с горест
Разпнат за греховете на света.
    Тогаз с възторг и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:43
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:43
Ноти