Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Исусе мой душата ми се мъчи
545. Исусе мой душата ми се мъчи
1. Исусе мой, душата ми се мъчи
От грижа тягостна, беда една
Тя слабост е, която влачи
И тика слабия към пропастта.

2. Но аз на Тебе уповавам, Татко,
Защото верен си помощник Ти,
Във Словото Ти вярно, сладко
Закрила имам от вси напасти.

3. Сърце ми няма да оставиш в слабост
Победа ще дадеш на раба Си,
Душа ми ще препълниш с радост
Нали ме Ти завинаги спаси.

4. Благодаря Ти Татко най-сърдечно
Изпълваш Ти сърцето ми с любов,
Признателен ще бъда вечно
По Твоя път да ходя съм готов.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:59
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:59
Ноти