Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Слава Теб
541. Слава Теб
Пес. стр. 34
1. Слава Теб! (3)
Всички чада Божи пеят: "Слава Теб"!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха.
Слава, чест! (3)
Всички чада Божи пеят: "Слава, чест!"

2. Очистил! (3)
Всичките ми грехове е очистил!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Очистил! (3)
Всичките ми грехове е очистил!

3. Дава сила и мощ, дава мощ,
Вкусили сме всички, - Господ дава мощ!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Дава сила и мощ, дава мощ,
Вкусили сме всички - Господ дава мощ!

4. Верен е! (3)
Всеки ден Той по-благ и по-верен е!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Верен е! (3)
Всеки ден Той по-благ и по-верен е!

5. Иде пак! (3)
Наший Господ и Спасител иде пак!
    Във кръвта на Христа
    Съм омит от греха!
Иде пак! (3)
Наший Господ и Спасител иде пак!
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:02
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:02
Ноти