Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Господ говори
538. Господ говори
Tab. 165
1. Чуй, за жетва Господ нежно кани,
"Кой за Мен ще жъне през денът? -
Кой душите грешни, окаяни
Ще зове и води в Моя път?"
    Господи, говори!
    Говори и мене призови!
    Господи, говори
    И ще кажа бързо: "Мен прати!"

2. С огън Бог пророка Си изпита,
Тъй очистен и готов стана.
"Кой за нас ще иде?" Бог запита
"Ето ме!" пророкът отвърна.
    Господи, говори и пр.

3. Милиони днес в греха умират,
Чуй отчаяния техен глас.
Господ бърза, снопи се събират.
Бързай и кажи Му: "Ето, аз!"
    Господ, говори и пр.

4. Времето за жетва ще премине,
Вси жетвари Бог ще събере.
О, дано тогаз се мен усмихне
И рече ми: "Рабе мой, добре!"
    Господи, говори и пр.