Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало О, какъв чуден Спасител
536. О, какъв чуден Спасител
Sp. S. 72
1. О, какъв чуден, чуден Спасител!
Той небето презря за мен,
Сам живя, като най-прост жител,
Кат човек беше изкушен.
    Прикован бе на кръст за мен,
    Прикован бе на кръст за мен,
    Свойта кръв Той проля -
    За мен умря.
    Прикован бе на кръст за мен.

2. За греха ни Той зле пострада,
Скръб и болест върху Си взе,
Да лекува и да помага
Господ Сам на света дойде.
    Прикован бе на кръст и пр.

3. В скъпа жертва се Той принесе
Другите да спаси от грях
И във слава се пак възнесе,
Да приготви место за тях.
    Прикован бе на кръст и пр.