Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Сладка вест дойде до всеки
535. Сладка вест дойде до всеки
Sp. S. 209, Tab. 235
1. Сладка вест дойде до всеки
Нявга от небе:
Вчера, днеска и във веки
Исус същий е.
Грешниците Той спасява,
Болните цели,
Всички бури усмирява,
Скръбните теши.
    Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
    Всичко тук се променява - Той не се мени.
    Слава на Христа! Слава на Христа!
    Всичко тук се променява, - Той не се мени.

2. Той - Приятелът на грешни -
И днес пак зове.
Грешниче ти уморений,
Вярвай от сърце!
Тоз, що каза: "Иди, жено,
Веч недей греши!"
Днес и тебе съвършено
Може да прости.
    Вчера, днеска и пр.

3. Скърби, болести целеше
С мощна Си ръка,
Пълен с благодат Той беше,
Пълен - и сега.
Бликна сила за целене
От допир един,
Няма място за съмнение -
Той е Божий Син
    Вчера, днеска и пр.

4. Към Емаус Той, кат Странник,
Двама придружи,
Днеска с тебе, кат Избраник,
Всякога върви.
Иде час, кога ще видим
Същия Господ
Нас ще вземе да наследим
Вечния живот.
    Вчера, днеска и пр.